Relaxačná technika s piatimi prstami

By Admin_Sk 6 years ago
Domov  >  Relax  >  Hmat  >  Relaxačná technika s piatimi prstami

Relaxačná technika s piatimi prstami

Na relax nemusíte používať najnovšie technológie. Stačí málo, napríklad vaše vlastné prsty. Technika, ktorá využíva päť prstov, je veľmi jednoduchý spôsob, ako sa uvoľniť.

Pohodlne sa usaďte, zavrite oči a dajte si ruky do lona. Potom sa rozhodnite, ktorou rukou začnete. Dotknite sa postupne každým prstom špičky palca:

  • Začnite ukazovákom. Pri tom sa snažte spomenúť si na moment, kedy ste cítili únavu, ale v dobrom slova zmysle, napríklad po fyzickej aktivite. Spomeňte si, aké to bolo príjemné, vynaložiť všetku energiu na pohyb.
  • Pokračujte prostredníkom. Teraz sa sústreďte na chvíľu, kedy ste cítili milujúci dotyk. Mohlo to byť objatie alebo nežné rameno okolo vašich pliec. Spomeňte si, aký príjemný pocit vám priniesla pomoc priateľa alebo blízkeho.
  • Pokračujte prstenníkom. Dotknite sa ním palca a myslite na kompliment, ktorý ste dostali od priateľa alebo kolegu. Pocíťte zadosťučinenie z toho, že niekto má o vás dobrú mienku.
  • Nakoniec sa dotknite palca malíčkom. Predstavte si nádhernú krajinu, môže to byť pláž alebo lesný potôčik. Sústreďte sa na jej krásu.

Podľa potreby môžete pokračovať aj druhou rukou. Túto techniku môžete použiť vždy, keď sa potrebujete rýchlo uvoľniť.

Prevzaté z: Davis, M., Eshelman, E.R. & McKay, M. (1988) The Relaxation & Stress Reduction Workbook. Oakland, CA. New Harbinger

print
Category:
  Hmat